Paul van der Sterren
Over het brein, non-dualiteit en vrije wil
Samsara Uitgeverij, 2013
127 blz., € 18,50
ISBN 978 94 91411 11 3
Paul leest uit eigen werk


• Naar aanleiding van Over het brein, non-dualiteit en vrije wil werd Paul geďnterviewd door Niels Brummelmans in Koorddanser, december 2015
Lees het interview hier

• Zie voor meer informatie over en interviews met de auteur hier.


In de pers

"Net als in zijn eerste boek [Verlichting in een lege verpakking] is de boodschap van Paul van der Sterren ook in dit boek uiterst eenvoudig en eenduidig: het individu bestaat niet. Dit uitgangspunt komt in vrijwel elk hoofdstuk terug. Maar elk houvast dat de lezer er aan zou kunnen ontlenen, wordt door de schrijver onmiddellijk weer om zeep geholpen, of op zijn minst op losse schroeven gezet. Hij maakt daarbij graag en veel gebruik van de paradox, die hij zeer terecht ziet als de enig mogelijke taal om het onzegbare mee te benaderen en uit te drukken. (..)
Wat dit boek anders maakt dan het vorige, is dat de schrijver zijn poging tot beschrijving van de werkelijkheid onderbouwt met bevindingen uit recent neurologisch onderzoek, en dan met name op basis van de boeken van Dick Swaab (Wij zijn ons brein) en Victor Lamme (De vrije wil bestaat niet). Zo wordt de functie van de linkerhersenhelft, door Lamme 'de kwebbeldoos' genoemd, geduid als het produceren van 'verhalen achteraf' om je gedrag mee te motiveren en verklaren. Dat is precies het mechanisme waarmee het 'ik', het denkbeeldig individu, zichzelf in het leven roept en in stand probeert te houden. Zoals Van der Sterren aangeeft, is ook dat maar een verhaal, maar is er op zich niets mis mee dat dit, het leven zelf, zichzelf steeds opnieuw in verhalen vertaalt, zolang we maar niet geloven dat het Het Verhaal is dat aan alle andere verhalen een einde maakt. (..)
Kernachtiger dan in de volgende zin is het wat mij betreft niet vaak gezegd: 'Ik Ben, niet iets, niet niets, ik Ben. Bestaan, zijn, leven als enige methode om als niets toch iets te zijn.'"
Han van den Boogaard in InZicht. Wegen van radicaal zelfonderzoek, februari 2014

"Zijn nieuwste boek [is] uit, waarin hij advaita bekijkt met de meest recente neurowetenschappelijke ontdekkingen in het achterhoofd en andersom.
Het is een luchtig boek geworden, waarin bronnen uit beide richtingen worden aangehaald, maar niet diepgaand uitgewerkt. Het is alsof een goede vriend je bijpraat over zijn gedachten en overtuigingen. Waarschijnlijk is deze toon bewust gekozen. (..)
De lezer is dan ook meer gebaat bij een ontvankelijke instelling dan bij een analytische. Van der Sterren zal niet beledigd zijn als hier wordt gesteld dat logica in zijn boek ver te zoeken is. (..) Onzin en zin zijn onderling inwisselbaar en de materiële wereld is tegelijkertijd illusoir en werkelijk. De zoeker kan vervolgens twee dingen doen: het boek gefrustreerd in een hoek van de kamer smijten of met een open houding verder lezen. Leest hij door, dan ontstaat er ruimte voor een meer non-duale invalshoek. (..)
Verlichting is, stelt Van der Sterren. Het is geen positieve staat die bereikt kan worden, noch kan verlichting 'er niet zijn'. (..)
Geheel in de lijn van het boek bekent Van der Sterren dan ook in het laatste hoofdstuk niet te weten waarom hij dit allemaal heeft opgeschreven. Het gebeurde gewoon."
Frans Hasselaar in InZicht. Wegen van radicaal zelfonderzoek, november 2013

"Een boek dat getuigt van een schrijver die belezen en wijs is."
Frank Clevers in Dagblad de Limburger/Limburgs Dagblad

"Non-dualiteit is een universeel begrip dat in verschillende religies en culturen anders wordt verwoord. In het algemeen leeft daar de opvatting dat het Ik, het individu, niet bestaat omdat buiten het Ene niets kan bestaan. Volgens de neurowetenschappen echter is het Ik, het bewustzijn, niets anders dan een gevolg van hersenfuncties, chemische stoffen of elektrische ontladingen in de hersengebieden waar die gevoelens en emoties zetelen. De schrijver doet een poging deze complexe materie voor de lezer toegankelijk te maken.
E. Mutter voor NBD BiblionTerug